شنبه 23 آذر‌ماه سال 1387
گران ترین گوشی های موبایل دنیا


●●●●● برای دیدن عکس ها به [ادامه مطلب] مراجعه کنید ●●●●●


 
10. Gresso Luxury Phone = �expensive
9. Lamborghini 8800 Sirocco from Nokia = $To be announced
8. Bang & Olufsen (Samsung) Serene = $1,250 (�675)
7. Mobiado Professional EM (wood) = $1,900 (�1,027)
6. Gold Edition Nokia 8800 Phone = $2,700 (�1,459)
5. Motorola V220 Special Edition = �28,000 ($51,800)
4. Vertu Diamond = $88,000 (�47,567)
3. Sony Ericsson Black Diamond = $300,000 (�162,162)
2. Vertu Signature Cobra = $310,000 (�167,567)
1. Goldvish “Le million” = $1,000,000 (�540,540)

 
10

 
hamtarane.com

 
9

 
hamtarane.com

 
8
 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

 

 
hamtarane.com

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به دنباله بفرستید: Donbaleh
<